Home » » Nama nama Ilmuan Muslim

Nama nama Ilmuan MuslimA

ABBAS MAHMUD AQQAD
( Tokoh gerakan pembaruan Mesir )

ABU ABDULLAH AL-IDRIS
( Pakar geografi dan kedokteran )


ABDUL MALIK BIN HISYAM
( Sejarawan dan ilmuan genetika arab )

ABU ALI AL-KHAIYAT
( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam.  Dikenal dengan nama albohali )

ABU ALAA AL-MAARRI
( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab )

ABU BAKAR ALI-KARAKHI
( Pakar matematika asal baqdad )

ABU HANIFAH NUKMAN
( Fakar fiqh Islam terkemuka.  Pendiri mazhab hanafi di Irak )

ABU BAKAR AR-RAZI
( Dokter dan filsuf Islam terkemuka )

ABU KAKAR BAITHAR
( Dokter hewan muslim terkemuka )

ABU FARAJ AL-ASPAHANI
( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku )

ABU HAIYAN AT-TAUHIDI
( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil )

ABU HAMID AL-GHAZALI
( Penulis buku Ihya Ulumuddin.  Dijuluki An Hujjatul Islam )

ABU RAIHAN AL-BAIRUNI
( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya )

ABU HILAL AL-ASKARI
( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka )

ABU HASAN AL-ANSYARI
( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah )

ABU KAMIL
( Insinyur dan pakar matematika Mesir.  Bukunya menjadi referensi penting di Eropa )

ABU NASIR AL-FARABI
( Filsuf terkemuka )

ABU THAYIB AL-MUTANABBI
( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara )

ABU ZAID AL-BALKHI
( Pakar filsuf dan geografi )

ABU SULAIMAN AL-MANTIQI
( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam )

ABU USMAN AL-MAZINI
( Pakar liguistik Arab terkemuka )

ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI
( Ahli bedah Arab terkemuka )

AD-DARIMI
( Guru ulama-ulama terkemuka, seperti Imam Muslim )

AHMAD SYAUQI
( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern )

AHMAD TAIMUR
( Sastrawan dan sejaran Mesir )

ALI MUBARAK
( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir )

AL-FARRA
( Pakar liguistik, seni, dan sastra )

AHMAD FARIS SYIDYAQ
( Sastrawan dan ahli liguistik Arab )

AHMAD BIN HAMBAL
( Pakar hadits dan fiqh )

ALI YUSUF
( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik )
B

BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI
( Pujangga arab )

BATTANI
( Pakar astronomi.  Ia menentukan waktu setiap musim )

BAIDHAWI
( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam )

BUSAHIRI
( Ahli hadits dan penyair asal Mesir )

BUKHARI
( Ilmuwan hadits terkemukan )
D

DARUQUTHNI
( ahli hadits, pakar tata bahasa dan ilmu qiraat )
F

FAIRUZABADI
( Pakar liguistik dan sastra )
H

HAFIZ IBRAHIM
( Penyair mesir ternama )
I

IBNU BAITHAR
( Pakar tumbuh-tumbuhan )

IBNU AJURUM
( Pakar tata bahasa arab )

IBNU ARABI
( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits )

IBNU ASAKIR
( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits )

IBNU ABU RIZAL
( Astronom dan pakar matematika.  Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin )

IBNU ABU SHADIQ
( Dokter ahli filsuf, murid ibnu Sina )

IBNU HAZM
( Penyair, filsuf, sejarawan, dan pakar fiqh )

IBNU HAUQAL
( Ahli geografi)

IBNU NAJIB
( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir )

IBNU HAJAR AL-ASQALANI
( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka )

IBNU HAJJAH
( Ahli kedokteran, astronomi, dan filsuf Arab)

IBNU JAUZI
( Pakar fiqh dan sejarah )

IBNU JARIR AT-THABRANI
( Sejarawan dan fakar tafsir )

IBNU IZARI
( Sejarawan Arab )

IBNU KHALDUN
( Sejarawan dan filsuf Arab )

IBNU KATSIR
( Ahli tafsir Qur’an, sejarawan, dan ahli fiqh )

IBNU MAJID
( Pelaut Arab.  Pemandu perjalanan Vasco Da Gama )

IBNU MALIK
( Pakar liguistik, tokoh ilmu qira’at, dan tata bahasa Arab )

IBNU NAQIB
( Dokter, astronom, penyair, dan ahli aritmatika )

IBNU QAYIM AL-JAUZIAH
( Pakar fiqh.  Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin )

IBNU RUMI
( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial )

IBNU SAAD ZUHRI
( Pakar hadits dan sejarawan muslim )

IBNU RUSYD
( Filsuf dan pakar fiqh )

IBNU YASMIN
( Ahli matematika dan astronomi )

IBNU TUFAIL
( Dokter, filsuf, astronom dan penyair )

IBNU SYATHIR
( Pakar astronomi dan matematika Damaskus )

IBNU SINA
( Doktor dan filsuf.  Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa )

IBNU YUNUS
( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam )

IBNU ZAHAR
( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran )

IMAM AUZI
( Ia pakar fiqh, tasawuf, dan tokoh ilmu hadits )

IBNU ABDUL
( Pangeran Arab.  Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi )
J

JABIR BIN HAYYAN
( Ahli kimia.  Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat )
K

KHALIL BIN AHMAD
( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik )

KINDI
( Filsuf Arab, ahli matematika, logika, fisika, astronomi, dan musik )

KHAZINI
( Astronom dan arsitektur )
M

MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI
( Penemu ilmu aljabar )

MUBARRAD
( Tokoh sastra dan informatika terkemuka )


N

NASIRUDIN AT-THAUSI
( Astronom dan ahli matematika )

NASR BIN ASHIM
( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran )


S

SIBAWAIH
( Pakar tata bahasa Arab.  Menyusun buku tata bahasa Arab )

SYAMSUDDIN AL-MAQDISI
( Ahli geografi )


Z

ZAMAKHSYARI
( Pakar tata bahasa dan tafsir )Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan menggunakan kata yang Sopan...
Trims...

Languange

English German Russian Japanese Arabic Chinese Simplified